Kurz "JEDNIČKA"

Kurz "JEDNIČKA"

KDY? středy 16:30-18:00

3 měsíce, celkem 24 hodin, 1 x týdně 2 hodiny

KDE? Jakubské nám.

POČET STUDENTŮ 4-8

ÚROVEŇ  absolvované min.1,5 roku výuky (min. 1x týdně)

CÍL KURZU: Přesunout se z úrovně A1 na úroveň A1+ dle Evropského jazykového referenčního rámce, odstranit bloky z jazyka, rozmluvit se, získat pozitivnější přístup k jazyku.

FAKTICKÝ OBSAH: Gramatika: přídavná jména a příslovce-stupňování, koncovky příd.jmen, perfektum, vedlejší věty-dass, weil, obwohl, wenn, als

Slovní zásoba: Nakupování, Cestování, U lékaře, Bydlení

 

 

MATERIÁL:     

Bez učebnice, výuka formou her, kartiček, kopií z různých zahraničních zdrojů, čtení knih (těšte se-dívčí románky i detektivky -) ), ZAMĚŘENO NA PRAXI, DOMA-ONLINE CVIČENÍ

 

CENA: 4.800,-Kč (v ceně výukový materiál)

 

VYPLŇTE PŘIHLÁŠKU