GDPR

Vážený pane, Vážená paní,
abyste se mohli účastnit mých seminářů (učit se se mnou německy) potřebuji
znát Vaši emailovou adresu a jméno.

Právo chrání Vaše soukromí a ukládá mi, abych Vaše osobní údaje pečlivě
střežila, bezdůvodně je nikomu nesdělovala a abych Vám sdělila, že Vaše
osobní údaje „zpracovávám“. To znamená, že je uchovávám v elektronické
podobě po celou dobu, co se se mnou budete učit.
Kromě mne se s Vašimi údaji nemůže nikdo seznamovat.
Jak právo Vaše osobní údaje chrání?
 
Tak že:
 máte právo na přístup ke svým osobním údajům
 máte právo na opravu svých osobních údajů
 máte právo na výmaz svých osobních údajů (právo „být zapomenut“)
 máte právo na přenositelnost svých údajů
 máte právo podat námitku proti zpracování
 máte právo, abychom omezili zpracování Vašich osobních údajů
 máte právo podat stížnost u dozorového orgánu, jímž je Úřad pro
ochranu osobních údajů. 
 
Bližší informace o činnosti Úřadu naleznete zde:
www.uoou.cz

Není něco jasného? Chcete vědět víc o zpracování svých osobních údajů
Zeptejte se mne.

Šárka Bezděková