Jmenuji se Šárka Bezděková a 23 let jsem lektorkou německého jazyka. Učím jednoduše, ale efektivně a doufám, že zábavně:-)

 

Mám zkušenosti s různými typy škol i jazykových škol, s výukou od úplných začátečníků až po studenty na úrovni C1, vyučovala jednotlivce i skupiny, ve firmách i soukromě. Kromě všeobecné němčiny vyučuji hospodářskou a právní němčinu.

Roky jsem byla činná jako zkoušející při mezinárodních zkouškách ÖSD, a to pro všechny úrovně, včetně zkoušky z odborného hospodářského jazyka.

Díky rozsáhlým zkušenostem dokážu rozpoznat a uplatnit potřebné metody ve výuce či potřebné učivo. Mohu si dovolit vysokou míru improvizace. Nechávám studentům i poměrně velkou možnost výběru materiálů, probírané látky atd. s tím, že samozřejmě kontroluji, abychom se neodchýlili od daného cíle. 

Ale hlavně: Domnívám se, že pokud má člověk dosahovat dobrých a rychlých výsledků, musí ho výuka bavit. ČLOVĚK SE NEMUSÍ PŘI STUDIU JAZYKA UDŘÍT. DŮLEŽITÁ JE ZÁBAVA A S NÍ SE POJÍCÍ MOTIVACE.


Jsem praktik, takže moje výuka je orientovaná prakticky na KOMUNIKACI A DOROZUMĚNÍ. 

Pár údajů k mému vzdělání (je toho hodně tak stručně -) ) Pedagogická fakulta MU Brno, obor Německý jazyk, část studia Friedrich-Schiller-Universität Jena a Univerzita Osnabrück. Karlova univerzita Praha- Doplňkové studium pro soudní tlumočníky. Pravidelná účast na seminářích k metodice, didaktice jazyka, k reáliím německy mluvících zemí atd.