Kurz "DVOJKA"

Kurz "DVOJKA"

Kdy? Středy 18:30-20:00

Kde? Jakubské nám.

3 měsíce, celkem 24 hodin, 1 x týdně 2 hodiny

KDE? Jakubské nám.

POČET STUDENTŮ 4-8

Úroveň min. A2 dle Evropského referenčního rámce (min. 2 roky výuky)

CÍL KURZU: Posunout se pokud možno přirozeně a příjemně z úrovně A2 na úroveň B1 dle Evropského jazykového referenčního rámce, odstranit bloky z jazyka, rozmluvit se, získat pozitivnější přístup k jazyku.

FAKTICKÝ OBSAH: Gramatika: perfektum, préteritum, vedlejší věty, zkracování vedlejších vět, konjuktiv

Slovní zásoba: různá témata dle novinových článků a titulků

 

MATERIÁL:    

Rozhodně bez učebnice, výuka formou her, kartiček, kopií z různých zahraničních zdrojů, čtení knih (detektivky -) ), videa k různým tématům, event. telenovela -)ZAMĚŘENO NA KONVERZACI,  DOMA-ONLINE CVIČENÍ

 

CENA: 4.800,-Kč (v ceně výukový materiál)

 

VYPLŇTE PŘIHLÁŠKU